Android Developer

Source Tree ile Git Kullanımı

23 Sep 2013

Git Kullanımı

İlk olarak SourceTree 'den github ile bağlantı kuracağımız tool 'u indiriyoruz.

Kurulum Aşamaları;

 • İlk gelen ekrandaki bilgiler commit aşamasında kullanılacak

İlk Aşama

 • İkinci ekranda bitbucket bilgilerimizi giriyoruz.

İkinci Aşama

 • Bu aşamada istersek localde mevcut git depolarını keşfetmesini sağlayabiliriz.

Üçüncü Aşama

 • Bu aşamada ister sol üst köşedeki button 'dan repo 'yu kendimiz manuel olarak ekleyebiliriz. Yada bir sonraki adımdaki işlemi uygulayabiliriz. Burda manuel olarak eklerken kullanacağımız url bir sonraki adımda gösterildi.

Dördüncü Aşama

 • Bitbucket üzerindeki mevcut repoda clone kısmında terminal üzerinden manuel olarak clone etmemizi sağlayan komutu uygulayabiliriz. Yukarıdaki aşamada repo eklerken kullanacağımız url de burdaki url dir. Yada ekteki görselde belirtilen Clone in SourceTree tıklayarak direk SourceTree 'den clone yaptırabiliriz.

Beşinci Aşama

Altıncı Aşama

Yedinci Aşama

 • Bitbucket parolamızı giriyoruz.

Sekizinci Aşama

 • Clone diyerek projeyi locale alıyoruz.

Dokuzuncu Aşama

 • Mevcut repolar ana menüde görünür halde, işlem yapmak istediğimiz repoyu seçiyoruz.

Onuncu Aşama

 • Repoda mevcut brach 'lar görünmekte master brach 'ı default olarak gelmekte. Bu brach 'a tıkladığımız zaman son zamanda yapılan commitler ve commitler de yapılan değişikliklere ulaşabiliyoruz.

Onbirinci Aşama

Onikinci Aşama

Onüçüncü Aşama

 • Projemiz üzerinde değişiklik yaptığımız zaman eğer master branch üzerindeysek Uncommitted changes olarak görünmektedir

Ondördüncü Aşama

 • Bu commitlenmemiş değişikliği commit edebilmek için öncelikle add işlemini yapmalıyız. Bunun için commitlenmemiş satırı seçip üst menüden add iconuna tıklayarak commit edilmek için hazır hale getirmeliyiz.

 • Burda asıl dikkat edilmesi gereken nokta Uncommited changes satırı seçildiği zaman şuanda working directory içinde yapılan tüm dosyalardaki değişiklikleri files in working tree kısmından görebiliriz. Yani burdaki kısım projemizdeki değişiklik yapılmış dosyaları göstermektedir. Biz burdan hangi dosyaları commitlemek istiyorsak önce onu seçip üst menüden add diyerek files staged in index kısmına geçirmeliyiz. Yani üst menüden commit butonuna tıkladığımız zaman bu kısımdaki dosyalar commitlenicektir. O zaman commitleme esnasında yaptığımız değişikliklerin hepsini birden commitlemek yerine yapılan işlemleri parçalara ayırıp ilişkili dosyaları commitlemek daha temiz bir commit yapısı sunar.

 • Yani eğer değişiklik yaptığımız tüm dosyaları commitlemek istiyorsak files in working tree kısmındaki tüm dosyaları seçip add dememiz gerekmektedir. Bundan sonra commit yapabiliriz.

Onbeşinci Aşama

Onbeşinci Aşama

 • files staged in index kısmındaki dosyaları commitlemek için üst menüden commit butonuna tıklamalıyız.

Onaltıncı Aşama

 • Commit mesajını girmeliyiz. Bu kısmı boş bırakmamalıyız.

Onyedinci Aşama

Onyedinci Aşama

Onyedinci Aşama

 • Commit işlemi aslında hangi dosyalarda ne değişiklik yapılmış bu bilgiyi entegre etme aşamasıdır. Değişikliklerimizi tam olarak göndermek için üst menüden push butonuna tıklamalıyız.

Onsekizinci Aşama

 • Repo üzerinde yapılan değişiklikleri çekmek için üst menüden pull butonuna tıklıyoruz.

işlem tamamdır.