Android Developer
15 December

Scrollview Custom Scrollbar


if the theme you want to use the scrollbar entire application. We need to write custom theme. that ; <application . . android:theme="@style/AppTheme" . . > and let's add scrollbar properties to sytles.xml

06 October

How to install Jira on Linux Amazon EC2 server


Firstly we must pull linux installer of jira wget https://www.atlassian.com/software/jira/download Change permission of file for execute chmod a+x atlassian-jira-6.1-x64.bin And execute ./atlassian-jira-6.1-x64.bin Now we will install apache for listen 80 port, because linux installer will create jira user and this...

23 September

Source Tree ile Git Kullanımı


Git Kullanımı İlk olarak SourceTree 'den github ile bağlantı kuracağımız tool 'u indiriyoruz. Kurulum Aşamaları; İlk gelen ekrandaki bilgiler commit aşamasında kullanılacak İkinci ekranda bitbucket bilgilerimizi giriyoruz. ...

23 September

Git Flow Akışı ve Source Tree


Git Flow Bu dökümanın Burdaki dökümandan sonra yazıldığı unutulmamalı. Git flow mekanizmasını anlamak için SourceTree tool 'unda mevcut olan gitflow eklentisi kullanıldı. Bu dökümanı oluşturmak için atlassian , nvie dökümanlarından yararlanıldı. Daha fazla bilgi için...